Góry

O mnie

Nazywam się Gerard Marondel

Obecnie przebywam na emeryturze i poświęcam się swojej pasji, amatorskiej fotografii. Fotografią zacząłem się już interesować będąc w szkole podstawowej, czyli jakieś czas temu. Od lutego 2008r. prowadzę stronę internetową wspólnoty parafialnej.

Fotografowaniem lubię dzielić się ciekawymi scenami, momentami czy punktami widzenia, czasem pięknymi, czasem nie. Przetwarzam swoje zdjęcia na komputerze, aby lepiej skupiały się na zamierzonym przedmiocie lub celu - staram się wydobyć to, co widziałem oczami wyobraźni w monencie robienia zdjęcia.

Chociaż dla mnie fotografia jest środkiem wyrażania siebie, uwielbiam dzielić się swoim spojrzeniem na świat z innymi. Obecnie możesz oglądać zdjęcia, które zostały zrobione w czasie pracy zawodowej na KWK "Sośnica", zdjęcia z powierzchni i z dołu kopalni, zrobione telefonem SIEMENS M55, oraz zdjęcia zrobione na łonie natury, czy podczas imprez. Fotografuję również z kolegą Grzegorzem B. podczas różnorakich Uroczystości kościelnych w naszej wspólnocie parafialnej. Na stronie parafialnej Parafia Cisowa mamy już prawie 15 000 tys. zdjęć.

Strona na której teraz jesteś, powstała z myślą o pracy ⚒, w której pracowałem od 1984 roku.
Zapraszam do redagowania zainteresowane osoby.

Korzystając z tej sposobności komunikacji, chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić kolegów z pracy, a w szczególności Zygmunta oraz Sławka z którymi pracowałem oraz kolegę Jasia i Czesława. Nie zapomniałem również o kolegach z, którymi wcześniej pracowałem a mam tu na myśli Felka, Jurka, Jasia czy też Edka. Nie zapomniałem także o osobach dozoru, z którymi praca układała się dobrze no i o całej reszcie załogi z którą współpracowałem.

W dniach 6, 13 i 20 marca 2010r., uczestniczyłem w Kursie liturgicznym dla Fotoreporterów i Operatorów Sprzętu Audiowizualnego. Kurs został zorganizowany przez Kurię Diecezjalną w Dieciezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu. Kurs zakończył egzamin pisemny. Upoważnienie z ww. Kursu daje mi możliwość robienia zdjęć w czasie różnych Uroczystości w Kościele, na terenie Diecezji Opolskiej i Gliwickiej.